ZMOWA CENOWA PRODUCENTÓW CIĘŻARÓWEK

696 091 481 zadzwoń teraz!

Zmowa cenowa

DOTYCZY 150 TYS. CIĘŻARÓWEK W POLSCE, KUPIONYCH ZA 12 MLD €

mowa tu o trwającej aż 14 lat zmowie cenowej czołowych europejskich producentów ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 6 ton w wyniku której firmy sztucznie zawyżały ceny rynkowe sprzedawanych pojazdów.

Około 90% kupowanych w Europie ciężarówek była sprzedawana po cenach zawyżonych, dlatego też każda osoba lub firma, która w okresie od 17 stycznia 1997r do 18 stycznia 2011r nabyła taki pojazd powinna skorzystać z możliwości prawnego dochodzenia odszkodowania.

Komisja Europejska w oświadczeniu z 19 lipca 2016r potwierdziła powyższe i oficjalnie nałożyła rekordową karę w wysokości prawie 3 miliardów euro na Volvo/Renault, Daimler, Iveco i DAF.

Firma MAN uniknęła kary, gdyż ujawniła nielegalną procedurę, jednak też się przyznała.

Firma SCANIA nie przyznała się do udziału w kartelu ale została również ukarana wysoką karą 880 milionów euro we wrześniu 2017r.

Co to oznacza dla poszkodowanych?

W samym pierwotnym komunikacie Komisji wskazano, że nałożenie kary na producentów otwiera poszkodowanym osobom i firmom drogę do dochodzenia odszkodowań. Zapłacone przez producentów kary nie mogą umniejszać kwot należnych pokrzywdzonym. Co istotne zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, a także art. 16 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu decyzja Komisji stwierdzająca naruszenie wspólnotowego prawa konkurencji i jest wiążąca dla wszystkich sądów rozpatrujących sprawy dotyczące skutków tego naruszenia. Oznacza to, że poszkodowany nie musi udowadniać, że naruszenie miało miejsce, a wyłącznie powstałą w jego majątku szkodę.

TERAZ MOŻNA TYLKO DYSKUTOWAĆ O WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA A NIE O TYM CZY SIĘ NALEŻY.

Chcesz dołączyć do pozwu zbiorowego lub potrzebujesz więcej informacji?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - jesteśmy ZAWSZE PO TWOJEJ STRONIE

Wyślij wiadomość Bezpłatna analiza sprawy

1000 udzielanych miesięcznie konsultacji telefonicznych

4200 przeprowadzonych postepowań sądowych

39000 udzielonych porad prawnych przez prawników

3100 odzyskanych opłat likwidacyjnych za polisolokaty